Dày nhĩ trái, td rối loạn tái cực [100 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Thấy bệnh dễ chữa nói dối là khó chữa, dọa người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là tội lừa dối. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Dày nhĩ trái, td rối loạn tái cực [100 ECG]

Cho điểm
Dày nhĩ trái, TD rối loạn tái cực
Điện tâm đồ số: 92; Tuổi: 31 tuổi.Nhịp: nhịp xoang đều 90 chu kỳ/phút.

Sóng P:
- Biên độ: 2 mm.
- Thời gian: 0,11".
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: khoảng +60°.
- Hình thái: 2 đỉnh ở D2.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương từ V3 đến V6.
- Hình thái: pha âm rộng ở V1, V2.
Dẫn truyền nhĩ - thất:
- Thời gian: 0,14".

Phức bộ QRS:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Biên độ: bình thường.
- Thời gian: 0,08".
- Trục điện học: khoảng +60°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Biên độ: bình thường.
- Hình thái: biên độ r ở V3 thấp hơn biên độ r ở V2.
- Vùng chuyển tiếp: V3 - V4.
Đoạn ST:
- Mức độ chênhđặc điểm: không có gì đặc biệt.
Sóng T:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: khoảng 0°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: T cao và đối xứng ở V3
Đoạn QT:
- Thời gian: 0,34".

Kết luận:
- Dày nhĩ trái.
- Có thể có rối loạn tái cực vùng thành dưới.
Cảu hỏi:
1. Tại sao sóng r ở V3 thấp hơn sóng r ở V2 mà không chẩn đoán là sẹo hoại tử cơ tim cùng trước vách?
2. Tại sao nghi có rối loạn tái cực?
3. Sóng T ở V3 có phải là sóng T thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc ?
Tinh trạng lâm sàng:
- Hẹp van hai lá do thấp tim.

Đáp án câu hỏi ĐTĐ số 92
1. Sóng r ở V3 thấp hơn sóng r ở V2 nhưng toàn bộ phức bộ QRS ở V3 có biên độ thấp hơn phức bộ QRS ở V2 nên trong tình huống này, hiện tượng trên không còn ý nghĩa bệnh lý .
2. Nghi có rối loạn tái cực vùng thành dưới dựa vào trục sóng T khoảng 0° trong khi trục QRS khoảng +60°. Chênh lệch giữa 2 trục ở giới hạn bình thường.
3. Sóng T cao, nhọn, đối xứng làm nghi ngờ có thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc; Tuy nhiên, dạng này cũng có thể thấy ở các chuyển đạo trước tim phải ở người bình thường. Hơn nữa, trên điện tâm đồ này dạng sóng T như trên chỉ thấy ở 1 chuyển đạo và chắc là không có ý nghĩa bệnh lý .
Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga

Submit "Dày nhĩ trái, td rối loạn tái cực [100 ECG]" to Digg Submit "Dày nhĩ trái, td rối loạn tái cực [100 ECG]" to del.icio.us Submit "Dày nhĩ trái, td rối loạn tái cực [100 ECG]" to StumbleUpon Submit "Dày nhĩ trái, td rối loạn tái cực [100 ECG]" to Google Submit "Dày nhĩ trái, td rối loạn tái cực [100 ECG]" to Facebook Submit "Dày nhĩ trái, td rối loạn tái cực [100 ECG]" to Twitter Submit "Dày nhĩ trái, td rối loạn tái cực [100 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

  1. Victorianga's Avatar
    [COLOR=#3E3E3E]Sóng T ở V[/COLOR][SUB]3[/SUB][COLOR=#3E3E3E] có phải là sóng T thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc ?[/COLOR]

# Đăng bình luận qua Facebook