Sẹo hoại tử cơ tim, tăng gánh tâm thu, td blốc nhĩ - thất cấp i [100 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. [Ngạn ngữ Việt nam ] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Sẹo hoại tử cơ tim, tăng gánh tâm thu, td blốc nhĩ - thất cấp i [100 ECG]

Cho điểm
Sẹo hoại tử cơ tim, Tăng gánh tâm thu, TD blốc nhĩ - thất cấp I
Điện tâm đồ số: 90; Tuổi: 79 tuổi.Nhịp: nhịp xoang đều 82 chu kỳ/ phút.

Sóng P:
- Biên độ: 1 mm.
- Thời gian: 0,13”.
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: giữa +60° và +90°.
- Hình thái: 2 đỉnh ở D2.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, 2 đỉnh ở V3, V4.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Dẫn truyền nhĩ - thất:
- Thời gian: 0,20".

Phức bộ QRS:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Biên độ: bình thường.
- Thời gian: 0,11".
- Trục điện học: khoảng 0°.
- Hình thái: sóng Q rộng và sâu ở D2, D3, aVF, có móc ở D2, D3, aVL, aVF.
Chuyển đạo trước tim:
- Biên độ: R cao ở V4; Chỉ số Sokolow ở giới hạn bình thường.
- Hình thái: sóng Q rộng ở V5,V6.
- Vùng chuyển tiếp: V3 - V4.
Đoạn ST:
- Mức độ chênh và đặc điểm: chênh xuống bề lồi ở trên từ V4 đến V6.
Sóng T:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: giữa +90° và +120°.
- Hình thái: dẹt, âm nhẹ ở D1, aVL.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: âm từ V4 đến V6, có thể có sóng U chồng lên.
Đoạn QT:
- Thời gian: 0,34”.

Kết luận:
- Sẹo hoại tử cơ tim vùng thành dưới và vùng bên.
- Tăng gánh tâm thu thất trái.
- Có thể blốc nhĩ - thất cấp I.
- Dày nhĩ trái.

Câu hỏi:
1. Chẩn đoán sẹo hoại tử cơ tim vùng thành dưới và vùng bên dựa trên cơ sở nào ?
2. Tại sao chẩn đoán dày nhĩ trái ?
Tình trạng lâm sàng:
- Tiền sử nhồi máu cơ tim cách đây nhiều tháng.
- Tăng huyết áp có cơn phù phổi cấp.
- Đang dùng Digitalis và lợi tiểu.

Đáp án câu hỏi ĐTĐ số 90
1. Chẩn đoán sẹo hoại tử cơ tim vùng thành dưới và bên dựa vào sóng Q rộng và sâu ở D2, D3, aVF và sóng Q rộng ở V5V6;Tăng gánh thất trái cũng có thể gây ra sóng Q sâu ở V5, V6 (phì đại vách liên thất) nhưng thường không gây ra sóng Q rộng.
2. Chẩn đoán dày nhĩ trái dựa vào sóng P rộng (0,13") và sóng P 2 đỉnh; tuy vậy, cần chú ý rằng dạng điển hình của dày nhĩ trái không thấy ở V1.
Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga

Submit "Sẹo hoại tử cơ tim, tăng gánh tâm thu, td blốc nhĩ - thất cấp i [100 ECG]" to Digg Submit "Sẹo hoại tử cơ tim, tăng gánh tâm thu, td blốc nhĩ - thất cấp i [100 ECG]" to del.icio.us Submit "Sẹo hoại tử cơ tim, tăng gánh tâm thu, td blốc nhĩ - thất cấp i [100 ECG]" to StumbleUpon Submit "Sẹo hoại tử cơ tim, tăng gánh tâm thu, td blốc nhĩ - thất cấp i [100 ECG]" to Google Submit "Sẹo hoại tử cơ tim, tăng gánh tâm thu, td blốc nhĩ - thất cấp i [100 ECG]" to Facebook Submit "Sẹo hoại tử cơ tim, tăng gánh tâm thu, td blốc nhĩ - thất cấp i [100 ECG]" to Twitter Submit "Sẹo hoại tử cơ tim, tăng gánh tâm thu, td blốc nhĩ - thất cấp i [100 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

 1. Vietnews's Avatar
  Cảm ơn bạn nhé
  [I][B]Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
  Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
  Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga[/B][/I]
 2. Vietnews's Avatar
  Cảm ơn thông tin
  [COLOR=#3E3E3E]Sẹo hoại tử cơ tim, Tăng gánh tâm thu, TD blốc nhĩ - thất cấp I [/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E]Điện tâm đồ số: 90; Tuổi: 79 tuổi.[/COLOR]

# Đăng bình luận qua Facebook