Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]

Cho điểm
Tăng gánh tâm thu thất trái
Điện tâm đồ số: 89; Tuổi: 45 tuổi.Nhịp: nhịp xoang đều 85 chu kỳ/ phút.

Sóng P:
- Biên độ: 2 mm.
- Thời gian: 0,08".
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: khoảng +60°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Dẫn truyền nhĩ - thất:
- Thời gian: 0,15".

Phức bộ QRS:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Biên độ: lớn.
- Thời gian: 0,10".
- Trục điện học: giữa +30° và +60°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Biên độ: sóng S sâu ở V1, V2, Chỉ số Sokolow dương tính.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
- Vùng chuyển tiếp: V3.
Đoạn ST:
- Mức độ chênh và đặc điểm: chênh xuống bề lồi ở trêntại D1, D2, D3, aVF, từ V4 đến V6; chênh lên ở V1, V2.
Sóng T:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: - 120°.
- Hình thái: âm, trừ ở aVR.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: âm, không đối xứng từ V3 đến V6.
Đoạn QT:
- Thời gian: 0,34".

Kết luận:
- Tăng gánh tâm thu thất trái.

Câu hỏi:
1. Tại sao với QRS giãn rộng mà không chẩn đoánblốc nhánh không hoàn toàn?
2. Tại sao lại chẩn đoán tăng gánh tâm thu mà khôngphải tăng gánh tâm trương thất trái?
Tình trạng lâm sàng:
- Bệnh động mạch chủ do thấp tim.

Đáp án câu hỏi ĐTĐ số 89
1. QRS giãn rộng 0,10" là tiêu chuẩn blốc nhánh không hoàn toàn; Tuy nhiên, QRS giãn rộng này cũng là một trong các dấu hiệu của tăng gánh thất trái.
2. Đây là một tăng gánh tâm thu thất trái mà không phải là tăng gánh tâm trương thất trái vì có sóng T âm tính còn trong tăng gánh tâm trương thất trái thì các sóng T vẫn dương.
Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga

Submit "Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]" to Digg Submit "Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]" to del.icio.us Submit "Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]" to StumbleUpon Submit "Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]" to Google Submit "Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]" to Facebook Submit "Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]" to Twitter Submit "Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

  1. Lehieu07121993's Avatar
    cam on b ve bai viet
    1. QRS giãn rộng 0,10" là tiêu chuẩn blốc nhán

# Đăng bình luận qua Facebook