Dịch tễ học bệnh nhiễm trùng - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Cườngyahội

Dịch tễ học bệnh nhiễm trùng

Cho điểm
Tác giả: tập thể
DỊCH TỄ HỌC (dịch tể bệnh học và các phân tích trong dịch tể học)
Attached Thumbnails Attached Files

Submit "Dịch tễ học bệnh nhiễm trùng" to Digg Submit "Dịch tễ học bệnh nhiễm trùng" to del.icio.us Submit "Dịch tễ học bệnh nhiễm trùng" to StumbleUpon Submit "Dịch tễ học bệnh nhiễm trùng" to Google Submit "Dịch tễ học bệnh nhiễm trùng" to Facebook Submit "Dịch tễ học bệnh nhiễm trùng" to Twitter Submit "Dịch tễ học bệnh nhiễm trùng" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Miễn dịch

Bình luận

  1. Quốc Bảo's Avatar
    Những bài viết share tài liệu dưới dạng file đính kèm tôi nghĩ nên gởi ở diễn đàn (http://www.benhhoc.com/dien-dan/20-C...ieu-Y-hoc.html) thích hợp hơn là ở đây

# Đăng bình luận qua Facebook