Video hướng dẫn Đọc phim X-Quang một số bệnh phổi - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Video hướng dẫn Đọc phim X-Quang một số bệnh phổi

Cho điểm
Video hướng dẫn: Đọc phim X-Quang bình thường và một số bệnh lý phổi
Xem tốt nhất ở trình duyệt FireFox
Nhấn chuột vào hình để xem Video ở trang khác
.

Submit "Video hướng dẫn Đọc phim X-Quang một số bệnh phổi" to Digg Submit "Video hướng dẫn Đọc phim X-Quang một số bệnh phổi" to del.icio.us Submit "Video hướng dẫn Đọc phim X-Quang một số bệnh phổi" to StumbleUpon Submit "Video hướng dẫn Đọc phim X-Quang một số bệnh phổi" to Google Submit "Video hướng dẫn Đọc phim X-Quang một số bệnh phổi" to Facebook Submit "Video hướng dẫn Đọc phim X-Quang một số bệnh phổi" to Twitter Submit "Video hướng dẫn Đọc phim X-Quang một số bệnh phổi" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
X Quang

Bình luận

# Đăng bình luận qua Facebook