Video hướng dẫn giải phẫu hệ thần kinh trung ương phần 1 - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Video hướng dẫn giải phẫu hệ thần kinh trung ương phần 1

Cho điểm
Video hướng dẫn giải phẫu: Hệ thần kinh trung ương phần 1
Giáo viên hướng dẫn: GS. Nguyễn Quang Quyền
Độ dài: 45 phút.
Xem tốt nhất ở trình duyệt FireFox
Nhấn chuột vào hình dưới để xem Video ở trang khác
.

Submit "Video hướng dẫn giải phẫu hệ thần kinh trung ương phần 1" to Digg Submit "Video hướng dẫn giải phẫu hệ thần kinh trung ương phần 1" to del.icio.us Submit "Video hướng dẫn giải phẫu hệ thần kinh trung ương phần 1" to StumbleUpon Submit "Video hướng dẫn giải phẫu hệ thần kinh trung ương phần 1" to Google Submit "Video hướng dẫn giải phẫu hệ thần kinh trung ương phần 1" to Facebook Submit "Video hướng dẫn giải phẫu hệ thần kinh trung ương phần 1" to Twitter Submit "Video hướng dẫn giải phẫu hệ thần kinh trung ương phần 1" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Giải phẫu

Bình luận

# Đăng bình luận qua Facebook