Atlat giải phẫu bụng phần I - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Atlat giải phẫu bụng phần I

Cho điểm
Nhấn chuột vào hình để xem ảnh đúng kích thước


Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to Digg Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to del.icio.us Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to StumbleUpon Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to Google Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to Facebook Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to Twitter Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Giải phẫu

Bình luận

# Đăng bình luận qua Facebook