Atlat giải phẫu bụng phần I - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Atlat giải phẫu bụng phần I

Cho điểm
Nhấn chuột vào hình để xem ảnh đúng kích thước


Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to Digg Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to del.icio.us Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to StumbleUpon Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to Google Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to Facebook Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to Twitter Submit "Atlat giải phẫu bụng phần I" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Giải phẫu

Bình luận

# Đăng bình luận qua Facebook