Một số hình ảnh XQ trong bệnh đại tràng - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Một số hình ảnh XQ trong bệnh đại tràng

Cho điểm
Nhấn chuột vào hình để xem ảnh đúng kích thước


Submit "Một số hình ảnh XQ trong bệnh đại tràng" to Digg Submit "Một số hình ảnh XQ trong bệnh đại tràng" to del.icio.us Submit "Một số hình ảnh XQ trong bệnh đại tràng" to StumbleUpon Submit "Một số hình ảnh XQ trong bệnh đại tràng" to Google Submit "Một số hình ảnh XQ trong bệnh đại tràng" to Facebook Submit "Một số hình ảnh XQ trong bệnh đại tràng" to Twitter Submit "Một số hình ảnh XQ trong bệnh đại tràng" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
X Quang

Bình luận

# Đăng bình luận qua Facebook