Di tinh và liệt dương - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Di tinh và liệt dương

Cho điểm
Di tinh và liệt dương
- Cả hai loại bệnh này đều là hiện tượng rối loạn chức phận sinh dục nam; nguyên nhân của cả hai chủ yếu đều do yếu tố tinh thần gây ra. Thầy thuốc cần tìm hiểu nguyên nhân và chọn cách điều trị thích hợp, kèm theo giải thích cho bệnh nhân hiểu để bớt lo lắng.
- Điều trị: Chọn huyệt tại chỗ và huyệt ở xa theo đường tuần hành kinh mạch. Kích thích nhẹ. Cứu và châm điện đều có thể áp dụng.
- Chỉ định huyệt: (a) Quan nguyên, Thái khê, Túc tam lý. (b) Thận du, Chí thất, Tam âm giao.
- Hai nhóm huyệt này có thể sử dụng xen kẽ; châm cách nhật. Lưu kim 15 – 30 phút.

Submit "Di tinh và liệt dương" to Digg Submit "Di tinh và liệt dương" to del.icio.us Submit "Di tinh và liệt dương" to StumbleUpon Submit "Di tinh và liệt dương" to Google Submit "Di tinh và liệt dương" to Facebook Submit "Di tinh và liệt dương" to Twitter Submit "Di tinh và liệt dương" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Châm - Cứu

Bình luận

# Đăng bình luận qua Facebook