PDA

Xem bản đầy đủ : Đoạn video cảm động làm hằng triệu người phải khóc - Sharemarifood_ltd
05-03-2013, 09:49 PM
Video này hay quá,cảm động
Share cho các bạn cùng xem nhé..

[Thành viên mới thấy nội dung]
Danh Ngôn:
Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và
Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng
Bạn không thể lừa mẹ.
You can fool some of the people all of the time, and
You can fool all of the people some of the time, but
You can't fool mom.
Khuyết danh ([Thành viên mới thấy nội dung])
--> Marifood ([Thành viên mới thấy nội dung]) - Hàng thực phẩm nhập khẩu giá tốt!
Chi tiết: [Thành viên mới thấy nội dung]
Danh Ngôn tiếp:
Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.
The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.
Balzac ([Thành viên mới thấy nội dung])

Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.
A mother who is really a mother is never free.
Balzac ([Thành viên mới thấy nội dung])

Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.
A mother's happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.
Balzac ([Thành viên mới thấy nội dung])


Hay thì thank cái nhé,chúc các bạn vui vẻ :>:>