PDA

Xem bản đầy đủ : [Truyện cười] Học tiếng anh qua truyện cười xong ngữ anh việthuongtham
10-08-2012, 03:49 PM
Great Mystery
Newsboy: "Great mystery! Fifty victims! Paper, mister ?"
Passerby: "Here boy, I'll take one" (After reading a moment) "Say, boy, there's nothing of the kind in this paper.
Where is it ?"
Newsboy: "That's the mystery, sir. You're the fifty first victim".

Bí mật khủng khiếp
Chú bé bán báo: - Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không, thưa ông?
Khách qua đường: - Lại đây, tao lấy một tờ. (Ðọc qua một hồi) - Này, thằng nhóc kia, trong báo có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chớ?
Chú bé bán báo: - Ðó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.

[Thành viên mới thấy nội dung]