PDA

Xem bản đầy đủ : Chỉ số IQ của các quốc gia dân tộc trên thế giớiLong4ndShort
06-05-2012, 03:29 AM
Nguồn


[Thành viên mới thấy nội dung]
[Thành viên mới thấy nội dung]
[Thành viên mới thấy nội dung]
[Thành viên mới thấy nội dung]
[Thành viên mới thấy nội dung]
[Thành viên mới thấy nội dung]
[Thành viên mới thấy nội dung](book)
[Thành viên mới thấy nội dung]
[Thành viên mới thấy nội dung]

Sau khi mình đã tìm hiểu và tham khảo các nguồn trên

Sau đây là danh sách chỉ số IQ lấy từ trong mấy nguồn kia

Sau đây là những quốc gia nổi tiếng

Bỏ vào mấy video clip youtube nhằm mục đích thư giãn

Coi cho đỡ chán

VIỆT NAM
[Thành viên mới thấy nội dung] là 96

[Thành viên mới thấy nội dung]

Nga
[Thành viên mới thấy nội dung] là 96

[Thành viên mới thấy nội dung]


Đức [Thành viên mới thấy nội dung] là 102

[Thành viên mới thấy nội dung]

Mông Cổ
[Thành viên mới thấy nội dung] là 98

[Thành viên mới thấy nội dung]

Trung Quốc
[Thành viên mới thấy nội dung] là 100

[Thành viên mới thấy nội dung]

Long4ndShort
06-05-2012, 03:29 AM
Hàn Quốc
[Thành viên mới thấy nội dung]à 106

[Thành viên mới thấy nội dung]

Anh là
[Thành viên mới thấy nội dung] 100

[Thành viên mới thấy nội dung]

Nhật Bản
[Thành viên mới thấy nội dung]à 105

[Thành viên mới thấy nội dung]

Pháp
[Thành viên mới thấy nội dung] là 98


[Thành viên mới thấy nội dung]Hong Kong
[Thành viên mới thấy nội dung] là 107

[Thành viên mới thấy nội dung]

Long4ndShort
06-05-2012, 03:30 AM
Đài Loan
[Thành viên mới thấy nội dung]à 104

[Thành viên mới thấy nội dung]

Singapope
[Thành viên mới thấy nội dung] là 103

[Thành viên mới thấy nội dung]

Mỹ
[Thành viên mới thấy nội dung] là 98

[Thành viên mới thấy nội dung]

Long4ndShort
06-05-2012, 03:31 AM
Thụy Sĩ
[Thành viên mới thấy nội dung] là 101

[Thành viên mới thấy nội dung]

Ba Lan là
[Thành viên mới thấy nội dung] 99

[Thành viên mới thấy nội dung]

Do Thái ( Israel ) [Thành viên mới thấy nội dung] là 94

[Thành viên mới thấy nội dung]