PDA

Xem bản đầy đủ : Hỏi về Rigevidon 21+7titmithd
25-04-2012, 06:24 PM
Cho em hỏi Rigevidon 21+7 nếu sau khi uống hết 7 viên màu nâu thì muốn uống vỉ thứ 2 ta uống ngay hay phải nghỉ bao ngày a?

titmithd
25-04-2012, 09:10 PM
Ai trả lời hô em được không

Quốc Bảo
25-04-2012, 09:25 PM
[Thành viên mới thấy nội dung]
Theo như thông tin của thuốc thì khi hết 7 viên màu nâu thì uống tiếp vỉ tiếp theo.

anhkhoamc
25-07-2012, 11:25 PM
Nhưng uông hết 7 viên màu nâu mà vẫn chưa có kinh thì sao vẫn uống tiếp vĩ thứ 2 luôn à? Hay đợi cho ra kinnh rồi hết kinh mất uống vĩ thứ 2! Huhu ! Khó quá