PDA

Xem bản đầy đủ : [Thảo luận] Nhìn cho quen đi, các cậu !Bs Vui Cười
07-06-2011, 01:33 PM
Toàn cảnh cấu tạo cơ quan sinh dục nữ.

[Thành viên mới thấy nội dung]

Nói vậy chứ còn thiếu! - Nhũ hoa ! ?
Chẳng nhẻ Nhũ hoa phụ nữ không thuộc về cơ quan sinh dục chăng?
Vậy... Ý các anh, các chị Nhũ Hoa thuộc cơ quan chi ?

Dr.Men
08-06-2011, 09:25 AM
Cảm ơn bs vui cười, nhưng "các cậu" mà bs vui cười muốn hướng tới chắc đã nhìn thấy hết cả rồi, phải chăng bs vui cười muốn hướng tới "các cậu" hóc tiểu học.
Về phần nhũ hoa, theo phân chia về mặt bệnh học thì thuộc về bệnh lí cơ quan sinh dục.

Lê Minh
08-06-2011, 01:42 PM
Cảm ơn Bs vui cười nhưng các cậu nào học nghề y đều nhìn quen lắm rồi thậm chí còn rõ hơn thư đó cơ. Có lẽ mục tiêu hướng tới của bs vui cười là lớp học sinh sắp thi vào các trường y và những người đang có nhu cầu gì khác ?????=;:o)<:-p

LUONGYVIET
08-06-2011, 05:40 PM
Quý vị coi đồ của phụ nữ sớm thật!
Bái phục!
... Từ khi còn học cấp Tiểu Học cơ ! ?
"Hậu sanh khả úy! "
Thật là bái phục, bái phục tinh thần ham học và khám phá của Quý Ngài !!!
Cung kính vái!

nguyenk38b
12-06-2011, 11:27 AM
Cái nè không phải thấy từ lúc vừa sinh ra còn j? Đến tiểu học có muộn quá ko nhỉ?