PDA

Xem bản đầy đủ : Backup iCloud và restoreMinhhong1618
22-02-2018, 02:33 PM
Backup iCloud và restore
E đi lang thang thấy cái này hay hay chia sẻ cho ae chưa biết .ae bít rui đưng chém e
Backup iCloud và restore Activation lockdown cho iPhone 4. Không cần ngồi phải gõ lạch cạch nữa auto cho nhanh


Hướng dẫn: Backup Lockdown
1. Run Java đưa về DFU
2. Click Backup Activation Lockdown => Wait...
File backup sẽ nằm trong thư mục.
3. Open iTunes => Restore.
------------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn: Restore Lockdown
1. Run Java đưa về DFU
2. Click Restore Activation Lockdown => Wait....
File nằm trong thư mục sẽ copy vào iPhone
3. Exit Recovery => Tận hưởng.
-----------------------------------------------------------------
[Thành viên mới thấy nội dung]
[Thành viên mới thấy nội dung]
[Thành viên mới thấy nội dung]
[Thành viên mới thấy nội dung]
[Thành viên mới thấy nội dung]