PDA

Xem bản đầy đủ : Đây là bệnh chi ạ?LUONGYVIET
08-04-2011, 06:37 PM
Căn bệnh nầy ngày càng nhiều người mắc. Có các hội chứng như sau: - Thích ai khen mình lắm, và càng dùng nhiều sáo ngữ thì lại càng thích.

Nó (bệnh) có diễn biến hơn 20 năm nay. Đặc biệt là Quý Cụ ta, trước đây lại hoàn toàn có chứng trái ngược những hội chứng như hiện nay!

- Xưng cháu với người đồng tuế - do mình đã có cháu nội - ngoại. Và đứng ở cương vị của đứa cháu mình; khi thưa chuyện với những người cùng niên - cùng tuế mình. - [Cháu vẫn bình thường - Thưa còn cụ? ] - Là hai cụ cả đấy ! ?

Hai thái cực nầy. Tôi có ghi nhận như sau:

Trước đây .................................................. ...................Hiện nay và gần đây:

- Bần tăng, Sư, Thầy ................................................. - Đại Đức, Hòa Thượng, Viện Chủ, Đại Thiền Sư
- Ngu huynh............................................. ................... - Tao có số, có má nghe mầy!
- Công dân gương mẫu............................................. . - Người đương thời - Người đáng tôn vinh
- Khen thưởng .................................................. ..........- Biểu dương - Tôn vinh (? ! )
- Anh - tôi - chúng ta ..................................................- Ngài - Mình (*) - Every body?
.vvv...

(*) Mình là đại danh xưng thân mật - đồng đẳng. Hiện nay... (Đứa cháu nói với ông Nội... "Cho mình xin đôi dép đàng cửa"! ? ) - Học trò nói với Cô Giáo: "Mình cho mình xin cây bút ! ? " Là như thế nào?
- Xin lỗi! LÀ BỐ LÁO!

Mệt!

Làm sao trị những bệnh KHOÁI KÊU TƯNG và THÍCH ẢO nầy thưa quý đồng nghiệp?

Trông nhờ vào tài nghề của quý vị.

Nay kính.

Thầy Lang Ta
08-04-2011, 09:05 PM
Là bệnh khoái phổi bò, trong Nam gọi là quăn lựu đạn! Chỉ thích cái chi ĐẠI - còn nho nhỏ xinh xinh thì không mê!
Nên mới có các vụ chết vì BƠM SILICON vô mấy chỗ "ấy" cho TO RA - TO LÊN - PHỎNG PHAO LÊN và sAU ĐÓ LÀ HẾT THUỐC CHỮA!

CÁI NHÀ NHỎ BẰNG NẮM TAY - Đăng bảng là VIỆN SỪA XE ĐẠP - VIỆN UỐN TÓC - VIỆN ĂN NHẬU ! ?

CÁi ĐẦU NHƯ QUẢ KHẾ mà in cardname là TIẾN SĨ THÔNG CỐNG - VIỆN SĨ LÀM TRÒ HỀ ! ?

Ộ thôi! Cái thời "Mình hạc (con hạc), xương mai (con Hầu viên - con khỉ) nay mất tiệt hết đâu rồi! ? (ngày trước đó là mẫu phụ nữ đàn ông mơ trong mơ)

Ai có cách chữa bệnh nầy, xin mời dzô ra đơn thuốc!

Kính mời và xin dựa cột!

Nay cung kính khoanh tay.

LUONGYVIET
09-04-2011, 12:08 PM
Làm chi có TIẾN SĨ THÔNG CỐNG - VIỆN SĨ LÀM TRÒ HỀ... lão huynh?
Ông cứ cường điệu lên cho thiên hạ ấm ức đấy à?
Xin can you! You can me !

Hiện có như vầy: Tiến Sĩ thật trên giấy thật - Nhưng cái đầu thì là đầu của BỜM (Ở Đức mà cũng có đấy, đừng nói chi ở nơi nào khác - Thủ Tướng hay Bộ Trưởng chớ không phải chuyện đùa! ? )

Cứ mà ĐẠI thì có ngày dại!
Rớt đài, nói sao xui?
Sao lại khoái TO trong khi củ lại nhỏ?
Làm sao sướng, khi ấy nó TO?

HeHeHe.

Cuối tuần vui vẻ nha quý Ngài thích ĐẠI (hay DẠI) ?

Thầy Lang Ta
10-04-2011, 10:00 PM
Ngày nay có lắm sự lạ đời

Ông ấy lắm vợ bị xoay vòng vòng;
Cung phi mỹ nữ bốn bề vây quanh.
Mới ba mấy tuổi đã liệt cần.
Đi tìm núi vắng ẩn thân vào chùa.
Tu chi không biết?
Quan quân cận thần cúc cung ?
Thế rồi tiền phát, áo ban (cho Sư Thầy).
Cho nên được tiếng là Phật Hoàng xênh xang ?!
Ôi thôi! ?
Làm trái với Thầy (Đức Phật)
Người thì rời bỏ cung vàng, vợ xinh.
Còn ông thì lánh mỹ nhân;
Đem theo triều đình lên núi mà tu nổi gì ?!
Thế mà sĩ diện Việt thường;
Tôn ông Phật Chúa... Một Dòng Thiền Tu ?!

Ô hô! Ô Hô!
Rởm cả Rởm cả Thầy ơi (Phật ơi)
Tu gì ông ấy mà tôn Phật Hoàng! ?

"Tôn vinh" kiểu nầy... Xin lổi, người đã chết mà lên tiếng được thì họ nói: "Các anh làm nhục Họ Trần tôi rồi! Láo hết! Láo hết"

Y như chuyện Ông Sư đi tu; thọ Tì Kheo giới - Lấy Họ Thích (ý mình là con của Thích Ca).
Cày cho được cái bằng Tiến Sĩ Kinh Tế (thay vì tu học Giáo Lý Phật cho nghiêm và thực hành Pháp môn).

Để có cái Danh thiếp ghi: Tiến sĩ Kinh Tế Thích Khoe Khoan !!! ???

Và hãnh diện về cái Hàm TS - thay vì vui cảnh Lạc Đạo của Vị Tì Kheo ???!!!

Tu chi ông! Tu hú !

dr_giang
11-04-2011, 09:58 AM
Mấy cụ "RÙA" nhà ta đợt này lỡ có chết chắc cũng thành "Phật Rùa" bác nhỉ?

Thầy Lang Ta
11-04-2011, 05:23 PM
Nghe gọi là CU RÙA là muốn rét rồi; cần chi nói đến! ? Trước đây thì bỏ hẳn ngày Mồng 10 Tháng 3 Âm lịch và không hề nói đến Tổ.
Còn bây chừ thì Tổ là dịp lượm bạc đô la của mọi người. Cũng là dịp xả rác Đền Hùng thoải mái, vô tổ chức.
Còn chuyện RÙA; thì tôn lên là CU để thần thánh hóa, hòng mà có bạc đô lận túi áo với nhau... Đó mà! ?
Chuyện!
Đời!
Là thế!
Mới có tiền tiêu.
Anh nào ngu ngơ;
Thì nghèo ...
Kiết xác.
Tớ thì ô tô mấy chiếc;
Vợ thì nửa tá mang theo.
Tiền thì Ngân Hàng
Thụy Sỉ...
Sĩ diện nên đèo thêm
Mấy bằng cấp Tờ Sờ cho oai.
Mà ...
Tiến Sĩ chi ???
Không viết được... Một câu chữ nào
(bằng TS cần biết thông 2 ngoại ngữ).
Thật nhục! Thật nhục cho Tổ Tông mình!

LUONGYVIET
28-04-2011, 07:00 AM
Ô hô nó đóng đinh ông!
Tôn ông là Đại Y Thiền!
Mà nào ông được thứ chi?
Chỉ nhang với khói xông hơi cay xè!
Còn tiền, với lại Đô la...
Chúng nó hốt cả vào bao đây nầy!

Y Sư ơi là Y Sư!
Hám chi cái Đại mà thành ra Dại?
Giờ thì quốc thể tánh danh.
Ông đây đã bị đóng đinh trên đình
Y như ông Jesu ở Trung Đông;
Hai ngàn năm trước trên cây thập hình.

Ơ hô ai tai !
Xin bái ông xin kiếu ông Dài! ?

Ngồi trên cao ấy... Mà bụng cồn cào... Không ông?
Đứa khác thì ăn đến vãi ra quần;
Còn ông thì xẹp lép cái bụng, lệ rơi dài dài! (vì cay khói nhang).

Tôn vinh ông?! Hay bỏ đói ông?
Ai mà biết đặng?
Trời tru đất diệt nó đi!

Bái bai ông! Xin kiếu ông!