PDA

Xem bản đầy đủ : [Thơ] Thơ cho ngày xăng tăng giá nữa nè!congoc
30-03-2011, 08:55 PM
Đường Tăng ghé trạm đổ xăng
Bà kia nói giá tăng rồi em ơi
Ngộ Không tưởng bả nói chơi
Nên bay lên hỏi ông trời xem sao
Trên trời lạm phát càng cao
.........Giá xăng dưới đấy làm sao cao bằng
Ngộ không chẳng nói chẳng rằng
Đập cho một phát răng văng khỏi mồm
Tụi tao khố rách áo ôm
Tây Du còn phải xe ôm mỗi ngày
Xăng mà tăng giá thế này
Tao đi về núi, kinh mày lấy đi =))))

Sưu tầm....

LUONGYVIET
31-03-2011, 07:54 AM
Đường Tăng ghé trạm đổ xăng------------------------Vợ cho năm choặc dằn quần
Bà kia nói giá tăng rồi em ơi-------------------"Đi làm chớ chạy lăn quăn...nghe chàng
Ngộ Không tưởng bả nói chơi-----------------Vừa hao xăng, lại mệt chàng"
Nên bay lên hỏi ông trời xem sao-----------Gật đầu Ừ, biết mà... để xem!
Trên trời lạm phát càng cao------------------- Gọi tô phở, đứt phăng ... ba K rồi!
...Giá xăng dưới đấy làm sao cao bằng--Còn trong túi, chưa đủ lít xăng?
Ngộ không chẳng nói chẳng rằng-----------Chiều nay ra ngõ gặp tặc đinh?
Đập cho một phát răng văng khỏi mồm--Chỉ còn dắt bộ xe dream về nhà
Tụi tao khố rách áo ôm---------------------------Giời ơi! nghĩ đến mà lo
Tây Du còn phải xe ôm mỗi ngày-----------Lương thì vẫn vậy, mà tiền thì...(phăng teo)
Xăng mà tăng giá thế này----------------------Giá leo thang thấy phát ngán! ...
Tao đi về núi, kinh mày lấy đi----------------Em ơi! Chiều nay ăn gì đó em?
--------------------------------------------------Đầu dây kia, nghe yếu xìu ... Mắm đuôi
Thầy Thuốc vườn ... thở (chớ không phải là Thơ)

Sưu tầm....------------------------------------------- chú giải : là muối đâm - mắm đuôi
Xin phép cho Lang ngu tôi ... leo lề nghe!
Cám ơn nhiều.

Kính.