PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng dẫn thực hành thăm khám phụ khoa- Tài liệu tiền lâm sàng YHNLaurelnguyen
25-06-2014, 11:00 AM
Đây là video tiền lâm sàng cho các bạn sinh viên năm thứ 3, bọn mình quay hôm cô giáo hướng dẫn cách hỏi bệnh, thăm khám bệnh nhân phụ khoa

[Thành viên mới thấy nội dung]