Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Hoạt động gần đây

Lọc
Xếp theo Thời gian Hiện
Gần đây Gần đây Phổ biến Phổ biến Mọi lúc Mọi lúc Trong 24 giờ qua Trong 24 giờ qua Tuần qua Tuần qua Tháng qua Tháng qua Tất cả Tất cả Photos Photos Diễn Đàn Diễn đàn Thuốc Thuốc
 • Avatar của Bodoi2017
  Hôm qua, 09:13 PM
  Ung thư da là một căn bệnh không quá nguy hiểm và có thể chữa khỏi nếu bạn phát hiện từ sớm.
  0 trả lời | 5 lần xem
 • Avatar của LUONGYVIET
  Hôm qua, 04:05 PM
  BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG by BS Nguyễn Năm. Bệnh viêm loét dạ dày – tá tràng (VLDD-TT) là bệnh khá phổ biến ở nước ta và trên thế giới. Là tình trạng xuất hiện ổ loét do phá hủy lớp niêm mạc dạ dày – hành tá tràng, xuống đến lớp dưới niêm, lớp cơ và có khi đến lớp thanh mạc làm thủng dạ dày hoặc tá tá tràng. Nguyên nhân: 1. Do sự mất cân bằng giữa yếu tố bảo vệ dạ dày và yếu tố...
  2 trả lời | 40 lần xem
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:45 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 1114
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:45 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 1115
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:44 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 1122
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:43 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 10comblog
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:30 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 10cin10
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:29 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 10cuccuc
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:29 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 1071457
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:28 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 10haihau
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:28 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 11-11-11
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:27 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 1101
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:26 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 1/86
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:23 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 1000nam
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:22 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 1015584
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:21 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 1027a10004
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:15 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 1063000003
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:14 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 0982687987
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:14 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 100013160956060
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:13 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 0984783518
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:13 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 0nii_Chan
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:12 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 0nlyl0ves
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:11 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 0nly_You.99
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:10 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 0979684089
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:09 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 0977114234
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 02:01 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 0976903747
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 01:56 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 0978702310
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 01:54 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 0977348780
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 01:45 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 0979402369
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
 • Avatar của Duchanhld
  Hôm qua, 01:44 PM
  Duchanhld đã gửi tin nhắn ở hồ sơ 0975332271nhung
  điều kiện đi xuất khẩu lao động nhật bản chi phí xuất khẩu lao động nhật bản mức lương thực tập sinh nhật bản thực tập sinh kỹ năng là gì có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản chương trình thực tập sinh kỹ năng
Xem thêm